Ventilation – När luften är bra, mår vi bra

Vi är inomhus 90 procent av vår tid. Trots det pratar man nästan bara om den utomhusluft som vi andas. Frisk luft inomhus kostar lite och betalar sig snabbt. När luften är bra, har vi det bra. Vi presterar bättre, blir mer effektiva och trivs bättre.

Saltsjö-Boo Verket installerar alla typer av ventilationslösningar, bland annat:

•Luftbehandling

•Styr och övervakning

•Injustering och OVK

Ventilationsanläggningar behöver rengöras – de som inte servas och kontrolleras regelbundet blir lätt energitjuvar. Saltsjö-Boo Verket tar hand om ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter och anläggningar. Med enkla medel kan vi ofta förbättra ventilationen och samtidigt spara energi.  Dessutom håller vi reda på alla dina installationer och vilket underhåll som behövs.

Inom ventilationsservice hjälper vi till med bland annat:

•Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte.

•Översyn av remdrift, axlar och lager

•Rengöring av ventilationssystemet

•Kontroll av kilrep och kilrepsbyte