OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Fastighetsägare har en skyldighet att besiktiga ventilationsanläggningarna i sitt hus med jämna intervaller. Beroende på byggnadstyp och ventilationssystem ska dessa besiktningar göras vart 3:e eller vart 6:e år.

Certifierade OVK besiktningsmän

Booverket.se är certifierade OVK besiktningsmän med riksbehörighet och har i många år hjälpt fastighetsägare med OVK besiktningar. Vi hjälper också till med att hålla koll på besiktningsintervallerna så att våra kunder alltid klarar myndighetskraven. 

Hög kvalitet - medlemmar i branschorganisationen Funkis

För att säkerställa hög kvalitet på våra OVK besiktningar har vi på Booverket.se valt att bli medlemmar i branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige – Funkis. 

Kunder

Vi jobbar med många nöjda kunder såsom fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt många småhusägare runt om i Stockholmsområdet och Mälardalen.